اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال ۱۳۹۷

ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون مذكور مي‌رساند كه نتيجه اوليه آزمون به صورت كارنامه تهيه و بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به آدرس: www.sanjesh.org قرار گرفته است. هر يك از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ مي‌توانند به منظور اطلاع از نتيجه آزمون خود و مشاهده كارنامه نتايج اوليه و تهيه پرينت از آن به پايگاه اطلاع‌رساني مذكور مراجعه و با وارد نمودن شماره پرونده، نام كاربري، رمز ورود و شماره شناسنامه يا شماره داوطلبي، نام خانوادگي، نام، شماره شناسنامه و سال تولد و يا شماره پرونده، كد رهگيري و شماره شناسنامه اقدام نمايند. 

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در اين آزمون شده‌اند، مي‌توانند براي دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره ۲) آزمون سراسري سال ۹۷ و انتخاب رشته به شرح ذيل اقدام نمايند. 

۱- مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني  اين سازمان و تهيه پرينت دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره ۲) و بخش پيوستها (شامل توضيحات و شرايط و ضوابط دانشگاهها موسسات آموزش عالي)، دفترچه هريك از گروههاي آزمايشي و بخش پيوستها به تفكيك از صبح روز سه‌شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۹ بر روي پايگاه اطلاع‌رساني مذكور قرار گرفته است. 

۲- دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي ( دفترچه شماره ۲) اين آزمون از صبح روز سه‌شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۹ لغايت روز شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۲۰ در كليه باجه هاي روزنامه فروشي سراسر كشور توزيع مي‌گردد. آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي گرديده‌اند در صورت تمايل به دريافت دفترچه شماره ۲، مي‌توانند با مراجعه به باجه هاي روزنامه فروشي شهرستان محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ ۱۵٫۰۰۰ (پانزده هزار) ريال بابت هر دفترچه به عنوان كارمزد توزيع دفترچه راهنماي انتخاب رشته، در مهلت معين نسبت به دريافت آن اقدام نمايند. لازم به تاكيد است دفترچه مذكور رايگان بوده و بجز هزينه‌اي كه براي كارمزد توزيع، تعيين گرديده هزينه‌اي ديگري نبايد پرداخت گردد. لازم به توضيح است متن مربوط به بخش پيوستها (شامل توضيحات و شرايط و ضوابط دانشگاهها موسسات آموزش عالي)، در داخل متن دفترچه چاپ شده موجود نيست و منحصراً بصورت اينترنتي از سايت اين سازمان قابل دريافت مي‌باشد.

۳- به اطلاع مي‌رساند كه دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي براي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي سال ۱۳۹۷ حاوي كليه شرايط و ضوابط اختصاصي رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره‌هاي روزانه، شبانه، مجازي، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد و كليه رشته‌هاي تحصيلي كه پذيرش در آنها صرفاً براساس سوابق تحصيلي مي‌باشد، رشته‌هاي تحصيلي مؤسساتي كه به روش نيمه‌متمركز دانشجو مي‌پذيرند، دانشگاه پيام نور (آموزش از راه دور)، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و همچنين توضيحاتي دربارة نحوة تكميل فرم انتخاب رشته توسط داوطلباني كه بر اساس مندرجات كارنامه مجاز به انتخاب رشته در هر يك از دوره‌هاي فوق‌الذكر مي‌باشند، همچنين نحوه مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور و نحوة تكميل نمودن فرم انتخاب رشته مي‌باشد.

۴- هر يك از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني كه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، مي‌بايست دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي ذيربط را دريافت نمايند.

۵- هر يك از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني كه بر حسب مورد مجاز به انتخاب رشته از گروه آزمايشي هنر و يا زبانهاي خارجي و يا هم گروه هنر و هم زبانهاي خارجي مي‌باشند، علاوه بر دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي اصلي يعني علوم رياضي و فني و يا علوم تجربي و يا علوم انساني، مي‌بايست دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي را  نيز دريافت نمايند.

۶- داوطلباني كه منحصراً در گروه‌هاي آزمايشي هنر و يا در گروه آزمايشي زبانهاي خارجي و يا در گروههاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، مي‌بايست منحصراً دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي گروههاي هنر و زبانهاي خارجي را دريافت نمايند.

۷- به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ از تاريخ انتشار نتيجه اوليه فرصت داده مي‌شود كه ابتدا نسبت به تهيه و مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره ۲) گروه آزمايشي مربوط، توضيحات مندرج به بخش پيوستها و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي (اين دستورالعمل از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قابل دريافت مي‌باشد) اقدام نموده و كدرشته محل‌هاي مورد نظر خود را (برابر ضوابطي كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج گرديده) استخراج و به ترتيب تقدم علاقه مرتب نمايند. پس از آن، كدرشته‌هاي انتخابي خود را ابتدا در فرم پيش‌نويس مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج و پس از اطمينان از صحت كدرشته محل‌هاي انتخابي بمدت شش روز (از روز دوشنبه ۹۷/۰۵/۱۵ لغايت روز شنبه ۹۷/۰۵/۲۰) براساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي با وارد كردن شماره پرونده، نام كاربري، رمز ورود و شماره شناسنامه يا شماره پرونده، كدرهگيري و شماره شناسنامه، كدرشته محلهاي تحصيلي مورد علاقه خود را از رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي مجاز يا گروههاي آزمايشي مجاز در دوره‌هاي مختلف روزانه، شبانه، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاهها، موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، دانشگاه پيام‌نور ثبت نموده و نسبت به تكميل فرم مذكور در مدت زماني كه در نظر گرفته شده است اقدام نمايند. بديهي است پس از تائيد نهايي كدرشته‌هاي انتخابي توسط داوطلب، شماره ۱۵ رقمي توسط سيستم به عنوان رسيد انتخاب رشته در اختيار داوطلب قرارداده خواهد شد. اين رسيد پس از انجام كامل مراحل و ارسال اطلاعات در يك صفحه مجزا ارائه مي‌شود. داوطلبان بايستي توجه داشته باشند كه فقط يك بار اجازه انتخاب رشته به هر داوطلب داده مي‌شود. ضمناً پس از انتخاب رشته و دريافت رسيد ۱۵ رقمي نيز داوطلبان مي‌توانند فرم انتخاب رشته خود را تصحيح و يا ويرايش نمايند. 

 تذكرات مهم :

۱- به داوطلبان توصيه مي‌گردد پس از دريافت رسيد از بخش مشاهده اطلاعات حتماً از فهرست كدرشته هاي انتخابي خوددر فرم انتخاب رشته اينترنتي كه بالاي آن رسيد ۱۵ رقمي و شماره پرينت درج گرديده است يك نسخه پرينت تهيه نموده و به دقت آن را بازبيني و مشاهده نمايند و در صورت مشاهده اشكال در كدرشته‌محلهاي درج شده در فرم انتخاب رشته با مراجعه به بخش ويرايش فرم انتخاب رشته آن را اصلاح نمايند. لازم است پرينت فهرست كدرشته محلهاي انتخابي را تا زمان اعلام نتايج نهايي نزد خود نگهداري نمايند.

۲- داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته مي‌باشند براي اينكه مراحل انتخاب رشته‌هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان برسانند و مشكلي براي آنان بوجود نيايد، لازم است اطلاعيه‌هاي اين سازمان، دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و شرايط و ضوابط موسساتي كه به صورت شرايط خاص پذيرش مي‌نمايند و هم چنين دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي را به دقت مطالعه نمايند.

۳- كليه دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي به شرط قبولي و اخذ گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي حداكثر تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۷حق انتخاب رشته خواهند داشت.

۴- داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ مشمول توضيح ذيل، حق انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دوره روزانه آزمون سراسري سال جاري را ندارند. بديهي است در غير اين‌صورت به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد.

۴-۱- پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه (اعم از متمركز يا نيمه متمركز، پذيرش با آزمون و يا صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي) آزمون سراسري سال ۱۳۹۶، منحصراً براي شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي، دوره‌هاي غيرروزانه آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ به شرط اينكه تا تاريخ ۹۶/۱۲/۲۰ نسبت به انصراف قطعي اقدام نموده باشند و در صورت داشتن ساير شرايط و ضوابط از جمله مقررات نظام وظيفه مجاز به ثبت‌نام و شركت در آزمون بوده‌اند. در غير اينصورت مجاز به ثبت نام و شركت  دراين آزمون نخواهند بود.

۴-۲- پذيرفته‌شدگاني كه از سال ۱۳۶۳ به بعد دو بار در دوره‌هاي روزانه آزمون‌هاي سراسري  دانشگاه ها  و موسسات آموزش‌عالي كشور پذيرفته شده‌اند. اين داوطلبان منحصراً براي شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي، دوره‌هاي غيرروزانه آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ به شرط اينكه تا تاريخ ۹۶/۱۲/۲۰ نسبت به انصراف قطعي اقدام نموده باشند و در صورت داشتن ساير شرايط و ضوابط از جمله مقررات نظام وظيفه مجاز به ثبت‌نام و شركت در آزمون بوده‌اند. در غير اينصورت مجاز به ثبت‌نام و شركت در اين آزمون نخواهند بود.

۵- براساس ضوابط آزمون سراسري سال ۱۳۹۷، منحصراً آن دسته از داوطلباني كه داراي مدرك پيش‌دانشگاهي و يا شاغل به تحصيل در دوره پيش‌دانشگاهي و يا داراي مدرك كارداني (فوق ديپلم) بوده‌اند، و يا حداكثر تا تاريخ ۹۷/۰۶/۳۱ نسبت به اخذ مدرك تحصيلي خود اقدام نمايند، حق ثبت‌نام و شركت در آزمون را داشتند. آن دسته از دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره كارداني كه  تا تاريخ تعيين شده موفق به اخذ مدرك تحصيلي دوره كارداني (فوق ديپلم) نگردند، و همچنين آن دسته از داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه كه به دوره پيش‌دانشگاهي راه نيافته‌اند، مجاز به ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ نبوده‌اند. بديهي است چنانچه در آزمون شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته تلقي شده باشند، مجاز به تكميل فرم انتخاب رشته نمي‌باشند و در صورت تكميل فرم انتخاب رشته از گزينش نهايي حذف و برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

تبصره: داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ كه ديپلم آنان كار دانش و يا فني و حرفه‌اي نظام جديد مي‌باشد، طبق ضوابط مجاز به شركت در آزمون نبوده‌اند، مگر اينكه داراي مدرك فوق ديپلم باشند و يا دوره پيش دانشگاهي را گذرانده باشند.

۶- دانشجويان دوره روزانه (سنوات قبل) براي شركت در آزمون مي‌بايست درصورت داشتن شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون، حداكثر تا تاريخ ۹۶/۱۲/۲۰ از رشته‌اي كه در آن مشغول تحصيل بوده‌اند، انصراف مي‌دادند. در غير اينصورتحتي در صورت انصراف بعد از تاريخ ۹۶/۱۲/۲۰، در صورت قبولي در اين آزمون قبولي آنها باطل خواهد شد. 

۷- داوطلبان درصورت مشاهده مغایرت در سهمیه (برای داوطلبان متقاضی سهمیه ایثارگران) و یا درخواست اعمال سهمیه ایثارگران، لازم است حداكثر تا تاريخ ۹۷/۰۵/۱۶ به ارگانهاي مربوط مراجعه و موضوع علت عدم تاييد سهميه و يا درخواست اعمال سهميه را پيگيري نمايند. بدیهی است درصورت تایید سهمیه آنان از طرف ارگان ذیربط واعلام تایید حداکثر تاتاریخ ۹۷/۰۵/۲۰ به این سازمان سهمیه آنان اعمال خواهد شد درغیر اینصورت بعد از تاريخ مذکور (۹۷/۰۵/۲۰) اقدامي درخصوص اعمال سهميه ايثارگران بعمل نخواهد آمد.

۸- چنانچه مشمول اعمال سوابق تحصيلي ديپلم يا پيش دانشگاهي و يا هر دوي آنها مي‌باشيد و در رابطه با عنوان ديپلم، سال اخذ ديپلم، نمرات سوابق تحصيلي ديپلم، عنوان پيش دانشگاهي، سال اخذ پيش دانشگاهي و نمرات سوابق پيش دانشگاهي مندرج در اين كارنامه، اشكالي مشاهده نموديد لازم است حداكثر تا تاریخ ۹۷/۰۵/۱۶ با همراه داشتن كارنامه به منطقه آموزش و پرورش شهرستان مربوطه مراجعه نمائيد بدیهی است مواردی که ازطرف مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش و حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۵/۲۰ تایید وبه این سازمان اعلام گردد، اعمال خواهد شد درغیر اینصورت اقدامی به عمل نخواهد امد.

داوطلبان گرامي در صورت لزوم مي‌توانند حداكثر تا تاريخ ۹۷/۰۵/۱۷ سوال يا سوالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org يا با تماس تلفني در ساعات اداري با شماره تلفن‌هاي ۴۲۱۶۳-۰۲۱ در ميان بگذارند.و از مراجعه حضوري به اين سازمان اكيداً خودداري نمايند.             

منبع:

http://www.noet.ir/FullStory.aspx?gid=1&id=5675

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *