اطلاعيه ‌سازمان ‌سنجش ‌آموزش كشور درخصوص زمان اعلام اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي داراي شرايط خاص آزمون سراسري ۱۳۹۶ شامل:دانشگاههاي شهيد مطهري، مذاهب اسلامي، شاهد، علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري، صداو سيماي جمهوري اسلامي اير

ا آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان گرامي، بدين‌وسيله به اطلاع علاقه ­مندان به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاصدانشگاهها و موسسات آموزش عالي فوق‌الذكر كه در زمان انتخاب رشته‌هاي تحصيلي، يك و يا چندكدرشته از دانشگاههاي مذكور را در آزمون سراسري سال 1396 در فرم انتخاب رشته اينترنتي خود انتخاب نموده‌اند، مي‌رساند كه فهرست اسامي معرفي‌شدگان چند برابرظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي از بين داوطلباني كه كدرشته محل‌هاي موسسات مذكور را انتخاب نموده و حدنصاب چند برابر ظرفيت لازم را كسب كرده‌اند، با رعايت تقدم انتخاب رشته در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org درج گرديده است. لذا توجه آن دسته از داوطلباني را كه در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاههاي فوق قرار گرفته‌اند، به نكات ذيل معطوف مي‌دارد:

ا آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان گرامي، بدين‌وسيله به اطلاع علاقه ­مندان به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاصدانشگاهها و موسسات آموزش عالي فوق‌الذكر كه در زمان انتخاب رشته‌هاي تحصيلي، يك و يا چندكدرشته از دانشگاههاي مذكور را در آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ در فرم انتخاب رشته اينترنتي خود انتخاب نموده‌اند، مي‌رساند كه فهرست اسامي معرفي‌شدگان چند برابرظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي از بين داوطلباني كه كدرشته محل‌هاي موسسات مذكور را انتخاب نموده و حدنصاب چند برابر ظرفيت لازم را كسب كرده‌اند، با رعايت تقدم انتخاب رشته در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org درج گرديده است. لذا توجه آن دسته از داوطلباني را كه در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاههاي فوق قرار گرفته‌اند، به نكات ذيل معطوف مي‌دارد:

الف) در گزينش نهايي هر رشته منحصراً كساني قبول اعلام خواهند شد كه برابر برنامه زماني در مصاحبه و يا ساير مراحل گزينش به شرح مندرج در اين اطلاعيه شركت نموده و دراين مرحله موفق شوند و صلاحيت عمومي آنان نيز توسط هيأت‌مركزي گزينش ذيربط تائيد شده و ضوابط انتخاب‌رشته فوق را رعايت نموده و همچنين حدنصاب نمره‌ علمي نهايي براي هر رشته را نيز كسب نمايند، لازم به توضيح است كه اسامي پذيرفته‌شدگان نهائي اين دانشگاهها به همراه نتايج ساير رشته‌هاي متمركز آزمون‌ سراسري اعلام خواهد ‌شد.
ب) معرفي داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفيت، به منزلة قبولي نمي‌باشد و كليه‌ معرفي‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ گزينش‌ در تاريخهاي‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعيين‌ شده‌ از طرف مؤسسات در اين اطلاعيه مراجعه‌ نمايند. داوطلب ممكن است به يك و يا دو مؤسسه معرفي شده­باشد، لذا داوطلباني كه به دو مؤسسه معرفي شده‌اند در صورت تمايل مي‌توانند به يك مؤسسه و يا هر دو براي انجام مراحل مختلف گزينش مراجعه نمايد. بديهي‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ گزينش در هر مورد معرفي‌ به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌ يا رشته‌هاي‌ ذيربط آن مؤسسه تلقي‌ خواهد شد و وضعیت داوطلب در اولویتهای بعدی وی بررسی­ خواهد ­شد. ضمناً در ستون نتيجه كارنامه نهائي در مقابل كدرشته مربوطه آنان عدد يك (۱) به منزله عدم داشتن شرايط گزينش درج مي‌گردد.
ج) داوطلباني كه نسبت به انتخاب يك يا چند كدرشته محل از مؤسسات داراي شرايط خاص مندرج در اين اطلاعيه اقدام نموده ولي در اين مرحله معرفي نشده‌اند، يا شانس قبولي در اولويتهاي بالاتر از كدهاي مربوط به اين رشته‌هاي شرايط خاص را دارا مي‌باشند يا فاقد حداقل نمره معرفي در اين مرحله مي‌باشند. دليل عدم معرفي آنان در اين مقطع در كارنامه نتايج نهايي مشخص خواهد شد.
د) بنا به دلايل متفاوت (اعم از نمره علمي و ترتيب اولويت انتخاب رشته داوطلب و يا عدم رعايت استان بومي و…)هيچگونه اعتراضي در اين مرحله از اعلام نتايج از سوي داوطلبان پذيرفته نمي‌باشد و پس از اعلام نتايج نهائي، در مهر ماه، برای کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در سايت اين سازمان در زمان مقرر اقدام نموده‌اند، کارنامه نتیجه نهایی تهيه و قابل رؤيت و بهره‌برداري خواهد بود، در صورتي كه پس از دريافت كارنامه نسبت به آن اعتراض داشته باشید می‌توانید به استناد پرينت کارنامه نتيجه نهائي در موعد مقرر با دلیل اعتراض خود را مطرح نمائید، در اين مرحله هيچگونه اعتراضي پذيرفته نمي‌باشد.
 
 برنامه زمانی، نحوه مراجعه و مدارک لازم برای هريک از موسسات:
 
۱- معرفي‌‌شدگان‌ رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيدمطهري:
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيدمطهري اعلام گرديده‌، لازم ‌است‌ با مراجعه به سيستم جامع دانشگاهي گلستان دانشگاه شهيدمطهري به آدرس www.golestan.motahari.ac.ir و تكميل اطلاعات لازم و مطالعه اطلاعيه مربوط نسبت به ثبت‌نام و تعيين زمان مصاحبه، مكان و مدارك لازم اقدام نمايند. مكانهاي مراجعه به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
الف‌- خواهران- مشهد-  بلوار۱۷ شهريورـ۱۷ شهريورجنوبي۲- جنب پمپ‌بنزين دانشگاه شهيدمطهري. تلفن: ۳۳۴۱۹۴۴۴-۳۳۴۱۸۲۵۶ (كد۰۵۱)
ب‌- برادران- مشهد ـ خيابان دكتربهشتي- بهشتي ۳۶ پلاك ۱۰۷-دانشگاه شهيدمطهري تلفن: ۳۸۴۷۶۰۲۱-۳۸۴۷۶۰۲۰ (كد ۰۵۱)
ج- خواهران- ‌يزد – بلوار آزادگان – به طرف ‌فرودگاه – دانشگاه ‌شهيد مطهري. تلفن: ۳۷۲۲۲۸۵۵ – ۳۷۲۲۵۴۰۰ –  37214688 (كد ۰۳۵)
د- برادران- زاهدان- خيابان دانشگاه- دانشگاه ۱۱- دانشگاه شهيد مطهري. تلفن:۳۳۴۳۳۲۲۳- ۳۳۴۱۶۶۱۸-۳۳۴۲۶۹۷۳ (كد ۰۵۴)
هـ- برادران- تهران- ميدان بهارستان- مدرسه عالي شهيدمطهري. تلفن: ۳۳۵۱۳۱۵۵-۳۳۱۳۸۴۸۹ – ۳۳۵۶۸۷۸۷ (كد ۰۲۱)
و- خواهران-‏ تهران- ميدان بهارستان- خيابان مصطفي خميني –نرسيده به چهارراه سرچشمه- انتهاي كوچه صيرفي پور- دانشگاه شهيدمطهري. تلفن:۳۳۹۶۳۳۰۰- ۳۳۹۱۶۱۲۴ – ۳۳۱۱۲۹۲۶ (كد ۰۲۱)
 
۲- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي در مراكز آموزشي (تهران- بندرعباس- سنندج- زاهدان):
داوطلباني كه در رديف معرفي‏شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه ‌مذاهب اسلامي قرارگرفته‌اند، لازم است براي انجام مراحل مختلف گزينش و آزمون ‌شفاهي با دردست داشتن مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني مندرج در جدول شماره ۱ مراجعه نمايند. مدارك مورد نياز: ۱-همراه‌ داشتن اصل‌شناسنامه عكسدار و دو سري روگرفت از تمام صفحات. ۲- اصل كارت ملي و رو گرفت آن ۳- دو قطعه عكس ۴×۳ جديد پشت‌نويسي شده. ۴- اصل مدرك و يا گواهي تاييد‌ شده پايان دوره پيش‌دانشگاهي و گواهي دوره سه ‌ساله‌ ديپلم و‌ همچنين ريز نمرات ‌دوره سه ساله و پيش‌دانشگاهي و يا ديپلم (نظام ‌قديم) و كارنامه ‌تحصيلي چهارساله ‌دوره‌ دبيرستان. ۵-اصل گواهي تائيد ‌شده مبني ‌بر اعلام معدل‌ كل (نظام قديم و جديد). ۶- اصل و تصوير دفترچه آماده به خدمت يا گواهي دال بر وضعيت نظام وظيفه (براي برادران). ۷- داوطلبان ايثارگر و آزاده در هنگام مراجعه بايد معرفي نامه از بنياد جانبازان، بنياد شهيد، نيروي مقاومت بسيج و يا ستاد امورآزادگان به همراه داشته باشند.
تذكرات: 1- آزمون شفاهي شامل مواد امتحاني فرهنگ و معارف اسلامي، قرائت و ترجمه قرآن كريم، احكام و اطلاعات عمومي خواهد بود.۲-داوطلبان گرامي مي‌بايست پرسشنامه فردي دوره مذكور را از پايگاه اطلاع رساني دانشگاه پرينت گرفته و بعداز تكميل، آن را در روز مصاحبه ارائه نمايند.۳- عدم شركت در آزمون شفاهي به منزله انصراف از ادامه مراحل پذيرش تلقي شده و هيچگونه حقي براي داوطلب باقي نمي‌ماند.
 
جدول شماره ۱- برنامه زمان بندي شركت در مصاحبه معرفي‌شدگان دانشگاه مذاهب اسلامي
مراكز آموزشي
جنس
زمان ۸ صبح الي ۱۶ بعدازظهر
مكان انجام آزمون شفاهي
سنندج
خواهران
شنبه ۹۶/۶/۱۱
سنندج – بلوار آزادگان – روبروي استاديوم ورزشي ۲۲ گلان
برادران
يكشنبه ۹۶/۶/۱۲
زاهدان
خواهران
شنبه ۹۶/۶/۱۱
زاهدان – بلوار پرستار – دانشگاه مذاهب اسلامي
برادران
يكشنبه ۹۶/۶/۱۲
تهران
خواهران
شنبه ۹۶/۶/۱۱
تهران- خيابان انقلاب- بين چهارراه وليعصر و پل كالج-كوچه شهيد سعيد- پلاك ۵۱
برادران
يكشنبه ۹۶/۶/۱۲
تهران- خيابان انقلاب- خيابان فلسطين جنوبي- خيابان روانمهر- پلاك۳
بندرعباس
خواهران
شنبه ۹۶/۶/۱۱
بندرعباس-بلوارامام خميني(ره) بين ميدان شهدا و سه راه دلگشا كوچه شهيد رمضان حمزه
برادران
يكشنبه ۹۶/۶/۱۲
 
۳- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي ‌تحصيلي دانشگاه شاهد تهران:
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي ‌تحصيلي دانشگاه‌ شاهد تهران اعلام گرديده، به اطلاع مي­رساند زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي‌عمومي داوطلبان از روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۶/۸ لغايت شنبه مورخ ۹۶/۶/۱۱ تعيين گرديده است. ضمناً برنامه تكميلي، مكان و زمان‌بندي معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت در سايت دانشگاه به آدرس: www.shahed.ac.ir  اعلام خواهد شد و داوطلبان لازم ‌است‌ براي اطلاعات تكميلي به سايت دانشگاه مراجعه نمايند.
 
۴- معرفي ‌شدگان‌ رشته كارشناسي و كارشناسي‌ارشد علوم قضايي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري:
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت كدرشته‌هاي مذكور در دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري اعلام گرديده‌، لازم ‌است‌ براي اطلاع از تاريخ مصاحبه و دريافت فرم‌ها و مدارك لازم جهت انجام مراحل گزينش به سايت دانشگاه به آدرس: www.ujsas.ac.ir  مراجعه نمايند.
 
۵ – معرفي ‌شدگان رشته‌ مديريت بيمه اكو موسسه آموزش عالي بيمه اكو در دانشگاه علامه طباطبائي تهران:
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي ‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ مديريت بيمه اكو موسسه آموزش عالي بيمه اكو در دانشگاه علامه طباطبائي تهران اعلام گرديده، لازم است براي انجام مراحل مختلف مصاحبه با در دست داشتن مدارك لازم شامل: اصل شناسنامه عكسدار و اصل كارت ملي – زمان مراجعه ساعت 9:00 صبح روز يكشنبه مورخ ۹۶/۶/۱۲ – آدرس : تهران- خيابان شهيد بهشتي-خيابان خالد اسلامبولي- خ هفتم بخارست- شماره ۱۴ طبقه اول موسسه آموزش عالي بيمه اكو حوزه رياست. چنانچه داوطلبان مداركي دال بر گذراندن آزمون‌هاي استاندارد زبان انگليسي نظير تافل و آيلتس دارند، مستندات مربوطه را به همراه داشته باشند.
 
۶ – معرفي ‌شدگان رشته‌ دكتري بيوتكنولوژي دانشگاه تهران:
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ دكتري بيوتكنولوژي دانشگاه تهران اعلام گرديده، لازم است براي انجام مراحل مختلف مصاحبه و آزمون با دردست داشتن مدارك لازم شامل: اصل شناسنامه عكسدار، اصل كارت ملي، كپي ديپلم، كارنامه آزمون سراسري و گواهي مدال المپياد كشوري و جهاني در صورت وجود، صبح روز سه شنبه مورخ ۹۶/۶/۷ به پرديس علوم، طبقه دوم دفتر رياست به آدرس: تهران، خيابان انقلاب، خيابان ۱۶ آذر، پرديس علوم دانشگاه تهران مراجعه نمايند.
 
۷- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشكده غيرانتفاعي رفاه تهران:
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشكده غيرانتفاعي رفاه اعلام گرديده، لازم است براي اطلاع از زمان و مكان و مدارك لازم براي مصاحبه عمومي از تاريخ يكشنبه ۹۶/۶/۵ به سايت دانشگاه به آدرس: www.refah.ac.ir  مراجعه نمايند. عدم شركت در مراحل مصاحبه عمومي، به منزله انصراف از گزينش در رشته­هاي معرفي شده اين دانشكده مي­باشد. دانشكده فاقد هر گونه امكانات خوابگاهي مي‌باشد. آدرس: تهران – ميدان بهارستان- ظلع شرقي مجلس- خيابان علامه شريف رضي- ابتداي خيابان مردم- دانشكده رفاه تلفن: ۳۵۰۷۴۲۵۱-۳۳۵۲۱۷۷۶ – 021
 
۸ – معرفي‌‌شدگان رشته‌‌هاي تحصيلي دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله (عج):
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه فوق اعلام گرديده، لازم است براي انجام مراحل مختلف گزينش با دردست داشتن مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني مندرج در جدول شماره ۲ مراجعه نمايند. مدارك لازم شامل: ۱۲ قطعه عکس ۴×۳ – يك سري اصل و كپي كارت ملي و شناسنامه خود، پدر و مادر و در صورت تأهل همسر داوطلب (كپي تمام صفحات) – اصل و كپي مدرك تحصيلي ديپلم و پيش‌دانشگاهي يا گواهي موقت پايان تحصيلات متوسطه- ريز نمرات ديپلم و پيش‌دانشگاهي (يك سري كپي) – مدرك مشخص كننده وضعيت نظام ‌وظيفه جهت برادران (يك سري كپي) – گواهي عضويت در بسيج، سوابق ايثارگري و … در صورت دارا بودن. تذكر: با توجه به لزوم اسكن مدارك كليه كپي‌ها در برگه قطع A4 گرفته شود.
آدرس مراجعه: تهران – ميدان ونك – خيابان ملاصدرا – خيابان شيخ‌بهايي جنوبي – كوچه شهيد نصرتي- ساختمان دانشكده‌ها دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله (عج).
نكات مهم: 1- با توجه به انجام معاينات استخدامي، داوطلبين در صبح روز مراجعه حتماً ناشتا (حداقل ۱۰ ساعت) باشند. ۲- در صورت ضرورت، هر داوطلب مي‌تواند فقط حداكثر يك نفر همراه داشته باشد. ۳- مدت زمان انجام سير مراحل گزينش از ساعت ۸:۰۰ صبح الي ۱۸:۰۰ مي‌باشد. ۴- عدم حضور داوطلب در روز مشخص شده به منزله انصراف تلقي گرديده و پس از تاريخ اعلام شده، دانشگاه هيچ مسئوليتي را نخواهد پذيرفت. تلفن تماس: ۹-۸۲۴۸۳۶۱۸- ۰۲۱ و ۸۲۴۸۳۱۳۱ -۰۲۱ ضمناً داوطلبان لازم ‌است‌ براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه به آدرس: www.bmsu.ac.ir  مراجعه نمايند.
 
جدول شماره ۲- برنامه زمان بندي شركت در مصاحبه معرفي‌شدگان دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)
 
حرف ابتدای نام خانوادگی داوطلب
روز و ساعت مراجعه روز و تاريخ
الف  تا  د
دوشنبه ۶ شهریور – ۷ صبح
ذ  تا  ف
سه شنبه ۷ شهریور – ۷ صبح
ق  تا  ی
چهارشنبه ۸ شهریور – ۷ صبح
 
۹ – معرفي‌‌شدگان رشته‌‌ تحصيلي داروسازي بورسيه ارتش جمهوري اسلامي در دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله (عج):
 داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ داروسازي بورسيه ارتش جمهوري اسلامي در دانشگاه علوم‌ پزشكي بقيه‌الله اعلام گرديده، لازم است در روز سه‌شنبه تاريخ ۹۶/۶/۷ براي انجام مراحل مختلف مصاحبه و گزينش با در دست داشتن مدارك لازم شامل: ۱۲ قطعه عکس ۴×۳ (در سال جاري گرفته شده باشد)- اصل و سه سري كپي كارت ملي و تمام صفحات شناسنامه عكس­دار خود، سه سري كپي تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر – اصل و سه سري كپي مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه يا گواهي موقت پايان دوره متوسطه يا ريز نمرات پايان دوره متوسطه  – اصل و سه سري كپي مدرك تحصيلي يا گواهي اشتغال به تحصيل در دوره پيش‌دانشگاهي– اصل و روگرفت مدرك نظام ‌وظيفه (گواهي اشتغال به تحصيل در دوره پيش دانشگاهي يا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت يا كارت معافيت دائم غير پزشكي يا گواهي اشتغال به خدمت سربازي يا كارت پايان خدمت)– ارائه اصل گذرنامه (در صورت دارا بودن)- روگرفت برگ انتخاب رشته كامل شده – ارائه برگ قبولي سازمان سنجش- مشخصات بستگان (پدر، مادر، برادران، خواهران، پدربزرگ و مادربزرگ) – لباس و كفش ورزشي مناسب- داوطلبان شرايط دار (فرزند نظامي، شهيد، جانباز، آزاده) بايد اصل مدرك خود را بهمراه بياورند. آدرس مراجعه:‌ تهران ميدان حر خيابان امام خميني (ره) نرسيده به چهارراه كمالي مديريت گزينش و استخدام نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران تلفن: ۶۶۹۷۳۱۴۶-۰۲۱
تذكرات مهم: از پذيرش داوطلبان داراي معافيت پزشكي و افرادي كه مدارك بالا را به همراه نداشته باشند امتناع خواهد شد.- مراحل گزينش ۲ الي۳ روز به طول مي­انجامد و به علت محدوديت، ورود همراهان به محل پذيرش مقدور نمي­باشد.- داوطلبان گرامي لازم است راس ساعت ۶:۳۰ صبح در نشاني ذكر شده حضور داشته باشند.- داوطلبان توجه داشته باشند كه حتما كدرشته مورد نظر را در برگه انتخاب رشته خود درج نمايند.- از آوردن وسايل غير ضروري خودداري گردد.
تبصره: با توجه به شبانه روزي بودن دوره آموزش، داوطلبان بورسيه بايد مجرد باشند (داوطلبان متاهل حق ثبت­نام ندارند)
۱۰ – معرفي‌‌شدگان رشته‌‌ تحصيلي داروسازي بورسيه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي در دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله (عج):
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ داروسازي بورسيه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي در دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله (عج) اعلام گرديده‌، لازم ‌است‌ براساس برنامه زماني مندرج در جدول شماره ۳ و با در دست داشتن اصل شناسنامه و كارت ملي براي انجام مراحل مختلف مصاحبه و گزينش به آدرس مراكز گزينش و استخدام ناجا در سراسر كشور (آدرس مراكز گزينش استانها در پايگاه اينترنتي نيروي انتظامي به نشاني: www.police.ir و www.gozinesh.police.ir موجود مي باشد) طبق برنامه زماني ذيل مراجعه نمايند:
جدول شماره ۳- برنامه زمان بندي شركت در مصاحبه معرفي‌شدگان داروسازي بورسيه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي در دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)
روز و تاريخ مصاحبه
حرف اول نام خانوادگي داوطلب
ساعت مراجعه
دوشنبه تاريخ ۱۳۹۶/۶/۶
الف تا ش
۷ صبح
سه شنبه تاريخ ۱۳۹۶/۶/۷
ص تا ي
 
۱۱- معرفي‌‌شدگان رشته‌‌هاي تحصيلي دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران:
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فوق اعلام گرديده، لازم است برابر جدول زمانبندي و اطلاعيه مربوطه كه در سايت دانشگاه به نشاني: www.iribu.ac.ir  منتشرگرديده مراجعه نمايند. – عدم مراجعه داوطلبان در تاريخ­هاي مقرر به منزله انصراف تلقي شده و به مراجعات بعد از آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. – دارا بودن كليه شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دانشگاه صدا و سيما (مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته) براي كليه معرفي شدگان الزامي است در غير اينصورت از پذيرش آنان ممانعت بعمل خواهد آمد. مدارك لازم شامل:  6 قطعه عکس ۴×۳  پشت نويسي شده – اصل و كپي كارت ملي و شناسنامه (كپي تمام صفحات) – اصل و كپي گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي- تصوير كارنامه آزمون سراسري- يك برگ گواهي رسمي جهت داوطلبان عزيز شاهد و ايثارگر و…- مدرك مشخص كننده وضعيت نظام ‌وظيفه براي برادران (يك سري كپي) – داوطلبان رشته كارشناسي كارگرداني تلويزيون و كارشناسي تلويزيون و هنرهاي ديجيتال در صورت داشتن آثار و يا نمونه كارهاي هنري توليد شده توسط خودشان از قبيل فيلم، عكس، نقاشي، شعر، صنايع دستي، داستان، فيلمنامه، نمايشنامه و غيره را در روز مصاحبه به همراه داشته باشند. آدرس مراجعه براساس جدول زمانبندي مندرج در پايگاه اينترنتي دانشگاه: تهران ـ خيابان وليعصر(عج) ابتداي بزرگراه نيايش، دانشگاه صدا و سيما، اداره كل آموزش دانشگاه.
 
۱۲- معرفي ‌شدگان رشته‌ كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و ارشاد دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)- مشهد:
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و ارشاد دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)- مشهد اعلام گرديده، لازم است طبق جدول شماره ۴ و براساس حرف اول نام خانوادگي خود براي انجام مراحل مختلف مصاحبه و آزمون با در دست داشتن مدارك لازم شامل: الف: 1-همراه‌ داشتن اصل كارت ملي و اصل‌شناسنامه و يك سري روگرفت از تمام صفحات ۲- دو قطعه عكس 4×۳ پشت­نويسي شده رنگي با زمينه سفيد (با حجاب كامل و بدون آرايش باشد) ۳- اصل مدرك متوسطه و ريز نمرات آن و اصل مدرك پيش‌دانشگاهي و ريز نمرات آن (يك سري­كپي از هر كدام) ۴- چنانچه در فعاليتهاي علمي، فرهنگي، تربيتي، آموزشي، پژوهشي و …داراي مقام و رتبه هستيد مدارك لازم ارائه شود. به آدرس: مشهد- ميدان فلسطين- دانشگاه بين المللي امام رضا (ع) – پرديس خواهران- ساختمان مركزي مراجعه نمايند. شماره تلفن: ۰۵۱۳۸۰۴۱ داخلي ۳۱۰۶٫
منابع و موارد مصاحبه و نكات مهم: سنجش دیدگاه­ها، نظرات و سطح اطلاعات عمومی (اجتماعی، اعتقادی و سیاسی) داوطلبان- بررسی صلاحیتهای اخلاقی و رفتاری- سنجش میزان علاقه و انگیزه و نیز توانمندی و استعداد داوطلب مرتبط با شرایط این رشته-پرسش از سطح اطلاعات علمی و پژوهشی داوطلب- منابع پیشنهادی جهت مطالعه (احکام و مسائل شرعی درحد رساله توضیح المسائل مراجع، کتب مرتبط با اصول عقاید و پرسش­های مرتبط با قرآن کریم از قبیل قرائت و درک مفاهیم و مضامین قرآنی و دینی). ضمناً داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه به آدرس: www.imamreza.ac.ir  مراجعه نمايند.
جدول شماره ۴- برنامه زمان بندي شركت در مصاحبه معرفي‌شدگان دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)- مشهد
روز و تاريخ مصاحبه
ساعت مراجعه
حرف اول نام خانوادگي داوطلب
شنبه تاريخ ۱۳۹۶/۶/۱۱
۸ صبح الي ۱۴ بعدازظهر
الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د، ذ
يكشنبه تاريخ ۱۳۹۶/۶/۱۲
ر، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ
دو شنبه تاريخ ۱۳۹۶/۶/۱۳
ف‌، ق، ك، گ، ل، م، ن، و، ه، ي
 
۱۳- معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت دركليه كدرشته‌هاي تحصيلي دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيدرجايي-تهران (رشته‌هاي مخصوص داوطلبان بومي و داراي تعهد استخدام)
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت هريك از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي‌- تهران (وابسته به وزارت آموزش و پرورش ) اعلام گرديده، لازم است براي انجام مراحل مختلف مصاحبه علمي- تخصصي و با در دست داشتن مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني مندرج در جدول شماره ۵ و به آدرس‌هاي مندرج در بند «ب» اين اطلاعيه مراجعه نمايند.
تذكرات مهم: انجام مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي متمركز دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيدرجايي در آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ در دو بخش مجزا به شرح ذيل خواهد بود، معرفي‌شدگان دقت نمايند كه در مراحل مورد نظر شركت نموده باشند.
 
الف ): نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صلاحيت هاي عمومي گزينش
توجه آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ را كه اسامي آنان در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت هريك از رشته‌هاي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي اعلام شده است، به رعايت دقيق موارد ذيل معطوف مي دارد:
۱-پس از تهيه نسخه پرينت فرم اطلاعات فردي (فرم شماره ۱) در ذيل اين اطلاعيه، نسبت به تكميل دقيق آن و الصاق يك قطعه عكس اقدام و به همراه تصوير صفحات شناسنامه و كارت ملي حداكثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاريخ انتشار اسامي در سايت ، به وسيله پست پيشتاز به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود « نشاني مندرج در جدول شماره ۶» ارسال و يا به صورت حضوري ارايه نمايند.
۲- لازم است در تكميل فرم مشخصات دقت كافي معمول گردد. بديهي است مسئوليت هر گونه نقص و نارسايي در تكميل فرم به عهده داوطلب خواهد بود. 
۳-عدم تكميل فرم اطلاعات و يا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصيل در دانشگاه‌هاي مذكور بوده و برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
 
ب): اقدامات لازم براي انجام مصاحبه گزينش و مصاحبه علمي – تخصصي
۱- نام، نشاني و شماره تلفن مراكز مجري مصاحبه علمي– تخصصي از معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت رشته هاي متمركز آزمون سراسري سال ۱۳۹۶  در رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان در «جدول شماره ۷» درج گرديده است.
۲- انجام مصاحبه علمي- تخصصي از معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي  به صورت متمركز در تهران وبراساس تقويم زمان بندي مندرج در سايت آن دانشگاه از تاريخ ۱۳۹۶/۶/۵ لغايت ۱۳۹۶/۶/۱۳ صورت خواهد گرفت. لذا به داوطلبان توصيه مي شود جهت اطلاع بيشتر از زمان و مكان دقيق مصاحبه علمي- تخصصي به آدرس سايت الكترونيكي دانشگاه www.srttu.edu  مراجعه نمايند.آدرس : تهران- لویزان- خیابان شهید شعبانلو- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي (شماره تماس: ۲۲۹۷۰۰۶۰- ۰۲۱)   
تذكرخيلي مهم: معرفي‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي موظفند حداكثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان انتشار فهرست اسامي دو برابر ظرفيت پذيرش در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور جهت طي مراحل بررسي صلاحيت هاي عمومي و مصاحبه گزينش به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود « نشاني مندرج در جدول شماره ۶ » با در دست فرم شماره (۱) و ساير مدارك مربوط مراجعه نمايند.
۳- حضور نیافتن در مهلت مقرر براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش آن به هر دليل، به منزله انصراف از تحصيل در رشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي مي‌گردد و مسئوليت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود .
۴- از معرفي شدگاني مصاحبه علمي – تخصصي به عمل خواهد آمد كه داراي شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه شماره (۲) راهنماي انتخاب رشته  آزمون سراسري سال ۹۶ و اطلاعيه‌هاي اصلاحي بعدي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور (كسب نمره علمي كل۶۵۰۰ و بالاتر در زيرگروه گروه آزمايشي مربوط براي مجاز شدن براي انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل كل ۱۵ در دوره متوسطه¬ي دوم (معدل سه پايه  اول، دوم و سوم)، بومي بودن در كد رشته- محل انتخابي، برخورداري از سلامت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداكثر سن ۲۲ سال تمام دربدو ورود به دانشگاه (1374/7/1 به بعد) و …)باشند. در غير اين صورت انجام مصاحبه علمي – تخصصي، منتفي خواهد بود.
تبصره ): حداقل معدل و حداكثر سن، تحت هر شرايطي تغيير نخواهد كرد.
۵- موفقيت در مصاحبه تخصصي و بررسي و تاييد صلاحيتهاي عمومي به منزله قبولي فرد تلقي نمي گردد، بلكه كليه داوطلبان بايد واجد شرايط مصاحبه تخصصي و بررسي و تاييد صلاحيت هاي عمومي بوده و همچنين در گزينش نهايي كه براساس ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي گردد، داراي  بالاترين نمره علمي نهايي در مقايسه با ساير داوطلبان نيز باشند.
تبصره): با توجه به اولويت انتخابي داوطلب معرفي شده دو برابر ظرفيت از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، مصاحبه تخصصي در پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي  به عمل خواهد آمد. ليكن تأييد مصاحبه تخصصي داوطلب در هر يك از مراكز مزبور به اين مفهوم خواهد بود كه داوطلب معرفي شده در كليه رشته محل هاي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و همچنين دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي، به لحاظ مصاحبه تخصصي مورد تأييد آموزش و پرورش قرار گرفته است. بنابراين درصورت تاييد صلاحيت هاي عمومي (گزينش) داوطلب، سازمان سنجش آموزش كشور براساس نمره علمي فرد در آزمون سراسري، مورد گزينش نهايي قرار خواهد داد.
۶-با توجه به اصلاحات دفترچه شماره (۲) آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ به داوطلبان معرفي شده براي انجام مصاحبه تخصصي، توصيه مي شود اصلاحات بعدي دفترچه مزبور را از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به دقت مطالعه نموده و  براساس آخرين اصلاحات اعلام شده، براي مصاحبه تخصصي اقدام نمايد.
تبصره): داوطلبان معرفي شده درصورت عدم تمايل به تحصيل در كد رشته محل انتخابي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي مي‌توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست كتبي نسبت به انصراف از تحصيل در دانشگاه هاي مزبور اقدام نمايند. و يا درمراحل مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي شركت نمايند.
۷- تغییر رشته و گرايش، تغيير اولويت، تغيير دوره تحصیلی، انتقال و جابجايي در بين دانشگاه ها و بلعكس در بدو ورود و يا در طول تحصیل تحت هيچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.
۸- تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستي خانواده، فوت والدین وغیره … ممنوع می باشد.
۹- محل تحصيل پذيرفته شدگان پس از ثبت نام قطعي، توسط پرديس ها درواحدهاي تابعه (سطح استان) تعيين خواهد شد. 
تبصره۱ : در كلاس هايي كه به حدنصاب لازم (حداقل ۲۵ نفر ) براي تشكيل در پرديس محل قبولي نرسد دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به جابجايي پذيرفته شدگان در سطح پرديس هاي كشور اقدام خواهد نمود.
تبصره۲ : انتقال و جابجايي در بين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان ممنوع مي باشد.
۱۰- جهت شركت در مصاحبه به همراه داشتن اصل و تصوير مدارك (كارت ملي، شناسنامه ، دفترچه درماني- درصورت وجود ديپلم ويا گواهي تأييد شده كه معدل كل در آن قيد شده است ) و يك قطعه عكس ۴ ×۳  كه در سال جاري گرفته شده باشد (ترجيحا عكسي كه موقع ثبت نام در آزمون از طريق پست الكترونيكي به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال شده است)، الزامي است .
۱۱-زمان مصاحبه معرفي شدگان: روز يكشنبه مورخ  1396/6/5 لغايت روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۳ (صبح از ساعت ۸ تا ۱۳ و بعد از ظهر۱۴ تا  18 ) است.
۱۲- براساس جدول تعرفه هاي آزمون سراسري، موضوع مصوبه هئيت محترم وزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ به شماره ابلاغي ۱۲۳۵۱۱/ت ۵۳۴۹۰هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ ، هر يك از داوطلبان معرفي شده براي هزينه مصاحبه وبررسي صلاحيت هاي عمومي، بارعايت موارد فوق، مبلغ سيصد و سي هزار (۳۳۰٫۰۰۰) ریال به حسابي كه در زمان مصاحبه تخصصي  اعلام مي‌گردد واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مركز مجری مصاحبه تحویل نمایند.
توجه :  از داوطلباني كه فاقد شرايط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيتهاي عمومي به عمل نخواهد آمد بنابراين اين گونه داوطلبان از واريز مبلغ مزبور خودداري نمايند. بديهي است مبلغ واريزي برگشت داده نمي‌شود.
 
تذکرات مهم :
۱ ) :  در صورتی که روزهای تعيين شده برای انجام مصاحبه معرفي شدگان کفایت نکند،  ممکن است مصاحبه داوطلب در روزهای بعد از تاریخ اعلام شده در جدول نيز (حداكثر تا مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۳) ادامه یابد.
۲ ) : اولویت انجام مصاحبه  علمي- تخصصي براساس حروف الفبا (حرف اول نام خانوادگی) خواهد بود.
۳) : از داوطلبان محترم درخواست می‏شود جهت انجام مصاحبه علمي – تخصصي در روز و تاریخ تعیین شده در این اطلاعیه و با در نظر گرفتن تذكر ذيل جدول شماره (۲)، به محل تعیین شده مراجعه نمایند.
                                    جدول شماره ۵ – تقويم زمانبندي شركت در مراحل مصاحبه دانشگاه فرهنگيان
روز
تاريخ
حرف اول نام خانوادگي
يكشنبه
۱۳۹۶/۶/۵
الف – ب- پ
دوشنبه
۱۳۹۶/۶/۶
ت- ث ج- چ
سه­ شنبه
۱۳۹۶/۶/۷
ح- خ – د-ذ
چهارشنبه
۱۳۹۶/۶/۸
ر- ز -ژ – س
پنج شنبه
۱۳۹۶/۶/۹
ش – ص  – ض
جمعه
۱۳۹۶/۶/۱۰
ط -ظ – ع – غ
شنبه
۱۳۹۶/۶/۱۱
ف – ق -ك- گ
يكشنبه
۱۳۹۶/۶/۱۲
ل- م-ن – و
دوشنبه
۱۳۹۶/۶/۱۳
هـ – ي (جامانده ها)
تذكر: زمان دقيق انجام مصاحبه از داوطلبان معرفي شده، به وسیلة مركز مجري مصاحبه، تعيين خواهد شد، معرفي‌شدگان لازم است قبل از تاريخ۱۳۹۶/۶/۵ از طريق سايت اينترنتي و شماره تلفن پرديس مجري مصاحبه و يا مراجعه حضوري، از روز و ساعت دقيق مصاحبه خود مطلع شوند.
 

دریافت فایل جدول شماره ۶ – نشاني و شماره تلفن هسته هاي گزينش آموزش و پرورش فرمت pdf

دزیافت فایل جدول شماره ۷ – نام ونشاني پرديس هاي مجري مصاحبه رشته هاي آموزش و پرورش فرمت pdf

دریافت فایل فرم شماره ۱ – فرم اطلاعات فردي گزينش آموزش و پرورش فرمت pdf

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *