نوامبر 2, 2019

اسلاید ۳ شیمی

نوامبر 2, 2019

اسلاید ۲ شیمی

نوامبر 2, 2019

کسب نمره بالای ۵/۶ در آزمون آیتلس تنها در ۲۰ جلسه

دکتر طباطبایی با ۱۴ سال سابقه تدریس در خارج و داخل کشور  
نوامبر 2, 2019

کسب نمره بالای ۱۰۰ در آزمون تافل تنها در ۲۰ جلسه

دکتر طباطبایی با ۱۴ سال سابقه تدریس در خارج و داخل کشور