نوامبر 2, 2019

زیست ۲

نوامبر 2, 2019

زیست ۱

نوامبر 2, 2019

معرفی رشته مامایی

هدف در هر لحظه ، نوزاد یا نوزادانی در گوشه و کنار دنیا متولد می‌شوند. حادثه‌ای که کثرت و قدمت آن باعث شده است تا عظمت […]
نوامبر 2, 2019

طراح روش های خارق العاده و ساده ی تست زنی

  موفقیت در کنکور با تدریس زیست شناسی دکتر قنواتی