نوامبر 2, 2019

یادگیری مفهومی متون و شناسایی ساختارهای مختلف با روش منحصر به فرد

یادگیری یک زبان خارجی، به عنوان مثال زبان انگلیسی، در سطوح مختلف و نظر به هدف مورد نظر روش های گوناگونی را می طلبد. فردی که […]
نوامبر 2, 2019

انیمیشن چرخه زندگی گیاهان

دانلود انیمیشن چرخه زندگی گیاهان
نوامبر 2, 2019

مشاوره اخذ پذیرش و کمک هزینه تحصیلی از دانشگاه های برتر جهان در کانادا و امریکا

نوامبر 2, 2019

آموزش نحوه مکاتبه با اساتید، دانشگاه های مختلف جهان

چگونگی ارسال مدارک، پرداخت هزینه، انواع بورسیه ها