فوریه 22, 2013

Dropcap

his is a sample text with Dropcap. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In tristique sem vel turpis egestas cursus. Vivamus vehicula ligula non […]
فوریه 22, 2013

Columns

Live fluid grid example The default Bootstrap grid system utilizes 12 columns.The fluid grid system uses percents instead of pixels for column widths. It has the […]
فوریه 22, 2013

Button

Default buttons Button styles can be applied to anything with the .btn class applied. However, typically you’ll want to apply these to only <a> and <button> […]
فوریه 22, 2013

List Style

Unordered lists A list of items in which the order does not explicitly matter. Ordered lists A list of items in which the order does explicitly […]