رزومه استاد قنواتیرزومه استاد قنواتیرزومه استاد قنواتیرزومه استاد قنواتی

رزومه استاد قنواتیرزومه استاد قنواتیرزومه استاد قنواتیرزومه استاد قنواتی

نوامبر 2, 2019

آموزش نحوه مکاتبه با اساتید، دانشگاه های مختلف جهان

چگونگی ارسال مدارک، پرداخت هزینه، انواع بورسیه ها
نوامبر 2, 2019

مشاوره اخذ پذیرش و کمک هزینه تحصیلی از دانشگاه های برتر جهان در کانادا و امریکا

نوامبر 2, 2019

یادگیری مفهومی متون و شناسایی ساختارهای مختلف با روش منحصر به فرد

یادگیری یک زبان خارجی، به عنوان مثال زبان انگلیسی، در سطوح مختلف و نظر به هدف مورد نظر روش های گوناگونی را می طلبد. فردی که […]
نوامبر 2, 2019

دستیابی به موفقیت و درصد عالی در جلسات محدود

موفقیت در کنکور با تدریس زیست شناسی دکتر قنواتی