نوامبر 2, 2019

یادگیری مفهومی متون و شناسایی ساختارهای مختلف با روش منحصر به فرد

یادگیری یک زبان خارجی، به عنوان مثال زبان انگلیسی، در سطوح مختلف و نظر به هدف مورد نظر روش های گوناگونی را می طلبد. فردی که […]
نوامبر 2, 2019

آموزش ممالمه زبان انگلیسی بر مبنای اصول یادگیری زبان (LSRW)

نوامبر 2, 2019

تدریس حرفه ای زبان کنکور، تقویتی دبیرستان و راهنمایی

زبان را در کنکور ۱۰۰ درصد بزنید 
نوامبر 2, 2019

کسب نمره بالای ۱۰۰ در آزمون تافل تنها در ۲۰ جلسه

دکتر طباطبایی با ۱۴ سال سابقه تدریس در خارج و داخل کشور