اکتبر 26, 2019

جزوه فصل چهارم زیست دهم

دانلود جزوه زیست دهم، فصل ۴، گردش مواد
اکتبر 26, 2019

جزوه فصل سوم زیست دهم

دانلود جزوه زیست دهم، فصل ۳، تبادلات گازی
اکتبر 26, 2019

جزوه فصل دوم زیست دهم

دانلود جزوه زیست دهم، فصل ۲، گوارش و جذب مواد
نوامبر 2, 2019

فصل دوم سال دوم

دانلود جزوه سال دوم، فصل ۲، سفری به درون سلول