آبان ۴, ۱۳۹۸

جزوه فصل چهارم زیست دهم

دانلود جزوه زیست دهم، فصل ۴، گردش مواد
آبان ۴, ۱۳۹۸

جزوه فصل سوم زیست دهم

دانلود جزوه زیست دهم، فصل ۳، تبادلات گازی
آبان ۴, ۱۳۹۸

جزوه فصل دوم زیست دهم

دانلود جزوه زیست دهم، فصل ۲، گوارش و جذب مواد
آبان ۱۱, ۱۳۹۸

فصل دوم سال دوم

دانلود جزوه سال دوم، فصل ۲، سفری به درون سلول