اکتبر 26, 2019

جزوه فصل سوم زیست دهم

دانلود جزوه زیست دهم، فصل ۳، تبادلات گازی
اکتبر 26, 2019

جزوه فصل دوم زیست دهم

دانلود جزوه زیست دهم، فصل ۲، گوارش و جذب مواد
نوامبر 2, 2019

انیمیشن چرخه زندگی گیاهان

دانلود انیمیشن چرخه زندگی گیاهان
نوامبر 2, 2019

انیمیشن

دانلود انیمیشن