دکتر حسین قنواتی

 

  • دکترای میکروبیولوژی                     
  • محل تحصیل: دانشگاه شهيد بهشتي تهران  و  دانشگاه اصفهان
  • تدریس زیست شناسی کنکور به عنوان استاد مدعو در آموزشگاه ها و مدارس معتبر کشور
  • از مدرسان منتخب در نظرسنجی های صورت گرفته از پذیرفته شدگان کنکور سراسری در سال های اخیر
  • تدریس دروس تخصصی زیست شناسی آزمون کارشناسی ارشد در آموزشگاه های معتبر
  • تدریس به تعداد زیادی از دانش آموزان موفق و رتبه های برتر در کنکور سراسری و المپیاد زیست شناسی
  • عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی ایران
  • تدریس دروس مختلف دانشگاهی در مقاطع مختلف کارشناسی، ارشد و دکترا
  • از متخصصان تاثیرگذار در علم آفرینی در کشور با انجام تحقیقات علمی و چاپ بیش از 40 مقالات علمی معتبر جهانی و چندین ثبت اختراع جهانی